En resande jurist

Lena tycker att det är oerhört viktigt med den personliga kontakten mellan jurist och kund.

Därför erbjuder hon ett mobilt kontor, det vill säga att hon gärna går hembesök istället för att sitta bakom sitt skrivbord i sitt kontor. Det ger kunderna en sorts trygghet att få vara på hemmaplan istället för att sitta på ett okänt kontor.

– Jag kanske är lite okonventionell eftersom jag alltid erbjuder hembesök, dvs att bjuda hem mig själv men jag har funnit att det är ett väldigt bra sätt för mig att arbeta.
Inte minst för att mina kunder mår bra av det, menar Lena.

Arbetstiderna för Lena är varierande vilket är till en fördel för kunden, som har möjlighet att kunna boka besök både kvällstid och helg utöver vanlig kontorstid.

Idag har Lena genom sitt personliga arbetssätt odlat goda relationer till kunder och leverantörer i samhället och har därför återkommande uppdrag på rekommendation vilket i sig är en sorts kvalitetsstämpel.